Irina Havaste-Ukkola, "Aarre"

Vesi, kuten myös valo, on pitkään ollut inspiraationa sekä Irina Havaste-Ukkolan että Pirkko Mäkelä-Haapalinnan kuvalliselle työskentelylle. Heidän työskentelyprosessissaan näihin aiheisiin yhdistyvät tunteet, sisäisen maailma, kokemukset ja unet.

Kumpikin taiteilija tavoittelee sitä, että heidän teoksensa koskettaisivat katsojassa jotain sellaista, joka on oleellinen osa ihmisenä olemista – sieluamme.

Valot ja virrat viittaavat niin ulkoiseen, kuin sisäiseenkin sekä paikalliseen että laajempaan kontekstiin. Me tarvitsemme sitä, että vedet virtaavat. Me kuljemme yleisessä virrassa ja joskus on kuljettava vastavirtaan, poiketen yleisistä tavoista ja normeista. Tarvitsemme myös valoa, auringonvaloa sekä sisäistä, sielun ja hengen valoa, ja kipinää. Toisaalta tarvitsemme myös pimeyttä, yötä, jossa loistavat tähdet eikä valosaaste estä sen kokemista. Ei ole valoa ilman pimeää.

Elämä on virta, joka kulkee meissä.


Pirkko Mäkelä-Haapalinna "Messenger of Light - Valontuoja"

Water as well as light have been the source of inspiration for the visual artwork of both Irina Havaste-Ukkola and Pirkko Mäkelä-Haapalinna. In their working process, emotions, inner world, experiences and dreams are connected to these subjects.

Both artists desire that their works would affect the viewer in such a way that the essential part of being human – the soul – would be touched.

Lights and currents indicate the outer and the inner, local and also wider context. We need waters to flow. We are moving ahead in a common current and sometimes we have to advance upstream, against the norms and accepted manners. We also need light, sunlight and inner light – light of soul and spirit and spark. On the other hand, we need darkness, night with its stars without the urban lights polluting our experience of darkness. There is no light without darkness.

Life is the current running within us.


Pirkko Mäkelä-Haapalinna "Valoisassa virrassa - In the River of Light"
Irina Havaste-Ukkola "Yksityiskohta - Detail"