Käsittelen teoksissani ajan kokemusta ja aikakäsitteen ymmärtämisen vaikeutta sekä ihmisen pienuutta elämän ajallisen rajallisuuden äärellä. Osa maaluksistani on syntynyt sen jännitteen innoittamana, joka vallitsee ihmisen kyvyssä kärsivällisyyteen historian valossa ja toisaalta yksilötason lyhytjännitteisyyden ja kärsimättömyyden kokemuksessa.

 Hetkien ja tapahtumien reflektointi sekä vuodenaikojen jatkumo rytmittävät palettiani. Maalaan pääasiassa pastelliväreillä; välillä nauttien niiden intensiteetistä ja voimasta, välillä liuottaen värit hiljaisempaan skaalaan esimerkiksi alkoholipesulla.

 Olen käyttänyt joidenkin teosten pohjustamisessa myös savea niiltä paikoilta, joissa olen kokenut ajan painon ja voiman, palauttaakseni kokemukseni monikerroksellisuuden osaksi omaa maalausprosessiani.